>>>>Atenció Social
Atenció Social 2018-12-13T20:31:53+01:00

Els programes d’Atenció Social responen a un model d’atenció integral que afavoreix les diferents àrees vitals de les persones: salud, economia, ocupació, oci i temps lliure, relacions socials i desenvolupament personal.

ATENCIÓ SOCIAL