En resposta a la crisi sanitària i social produïda pel Covid-19, i des del compromís que  el carrer no ha de ser la llar de ningú, volem informar-vos de les mesures que des de Sant Joan de Déu València hem pres en coordinació amb els organismes públics competents -Ministeri de Sanitat, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i Ajuntament de València- i d’acord amb els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: Hospitalitat, Qualitat , Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat.

Com sabeu, les persones en situació de sense llar se situen en un dels sectors de la població més vulnerables. És per això que l’entitat ha continuat  oferint els seus recursos i serveis per a fer valor els drets fonamentals de les persones ateses.

Les mesures  de prevenció preses per a l’Alberg i la Xarxa d’Habitatges són similars a les que qualsevol ciutadà o ciutadana està prenent en aquests moments: les persones estan romanent en l’alberg o en els habitatges, i només ixen en les situacions justificades i imprescindibles que ha definit el Govern d’Espanya. L’entitat continua garantint la seua manutenció i l’atenció psicosocial i  va afrontant totes les necessitats que van sorgint cada dia, com poden ser  ajudes econòmiques per a les seues despeses personals.

S’ha reforçat l’atenció de les persones usuàries amb la contractació d’una infermera. La seua funció se centrarà en acompanyar a les persones usuàries, així com al personal de l’entitat,  durant aquesta crisi. També s’encarregarà del seguiment de les de les persones usuàries que tenen més risc per les seues dificultats de salut, ja que un alt percentatge  tenen altres malalties associades o superen els 50 anys.

Pel que fa a les persones treballadores  de la  entitat, en aquest moment ens trobem amb diferents situacions laborals: teletreball per al personal que no treballa en la  atenció directa, treball en presència per torns rotatius garantint l’atenció a les persones segons el protocol. L’atenció psicosocial a través de telèfon i videoconferències,  sempre garantint l’atenció a les persones que en aquest moment es troben ateses en l’entitat.  Tot això adoptant les mesures de prevenció i protocols de seguretat establits pels organismes sanitaris i socials competents.

Les persones voluntàries no estan col·laborant en l’entitat des que es va decretar  l’estat d’alarma,  ja que l’ordre ministerial va reduir per prevenció tots els moviments de persones en la societat per a previndre el contagi. Per part nostra, seguim en contacte amb elles i també els hem oferit el nostre suport, ja que algunes són majors, unes altres viuen soles i per aquest motiu també formen part de la població vulnerable enfront del Covid-19.

Estem en contacte amb famílies a les quals prestem ajuda i també a les persones que han sigut usuàries de Sant Joan de Déu, preparats en tot moment  per a oferir-los suport en el cas que el necessiten.

Hem contactat amb les entitats amb les quals col·laborem per a interessar-nos sobre el funcionament de les mateixes i les possibles necessitats que puguen tindre, mostrant la nostra disponibilitat per a treballar en xarxa en moments d’especial dificultat.

Volem agrair l’ajuda que hem rebut per part d’alguns organismes públics, de persones i comerços del barri, particulars, empreses, etc.  Sempre és més fàcil afrontar aquest repte des d’una xarxa de solidaritat.

Des de Sant Joan de Déu València sabem que el treball és dur i intens, però  mantenim  el nostre compromís  per acompanyar a les persones  en situació de sense llar ara i després, ja que aquesta crisi sanitària comportarà també una crisi social més profunda i silenciosa,  en la qual l’entitat  ja preveu  iniciar noves respostes davant aquestes noves necessitats socials.

Perquè aquesta lluita és de tots i totes, aquest virus el parem units/as.

Vaja el nostre reconeixement i aplaudiment  també a totes les persones i professionals  que estan treballant amb intensitat i força en els centres i recursos socials atenent cada dia a les persones en vulnerabilitat social.