Durant l’any passat, Sant Joan de Déu Serveis Socials València va rebre el suport de Bankia, per import de 9.400 euros, per al seu programa Habitatge social per a persones malaltes derivades de l’Hospital La Fe de València. Aquest programa té com a finalitat ajudar pacients, principalment de trasplantaments de pulmó, però també d’altres patologies que ho requerisquen, així com als familiars acompanyants. L’aportació de Bankia s’emmarca en el seu programa Xarxa Solidària, pel qual les seues oficines donen suport a un projecte social pròxim, que trien a l’inici de l’any, si aconsegueixen assolir els seus objectius de negoci en el conjunt de l’exercici.

El projecte es va iniciar des de la inquietud de l’entitat per donar cobertura a les necessitats socio-sanitàries de les persones ateses a l’Hospital La Fe. El Departament de Treball Social  de l’hospital va concloure que una de les necessitats detectades és la cobertura habitacional de les persones provinents de fora de la ciutat sotmeses a trasplantaments de pulmó i dels seus familiars acompanyants, en els casos concrets de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Cal tindre en compte que l’Hospital La Fe rep derivacions per a trasplantaments de pulmó de tot el país. El tractament postoperatori en aquest tipus d’intervencions es realitza amb alta hospitalària, però no mèdica, i precisa d’assistència diària a l’hospital durant un període de temps que sol oscil·lar entre els 2 o 3 mesos. Aquesta realitat és difícil de sostindre per a moltes famílies, minvant en gran manera la seua situació financera, i arribant en alguns casos a situacions de risc extrem com a abandó dels tractaments o el no accés als mateixos per no poder afrontar econòmicament la circumstància de convalescència.

L’habitatge compta amb 8 places i es troba a escassos 500 metres de l’hospital. Des del departament de treball social del mateix es realitzen les propostes d’entrada. Les persones beneficiàries deuen no disposar d’un habitatge a menys de 50 km de l’hospital. A més, poden anar acompanyats d’un familiar durant la seua estada.

El programa Xarxa Solidària de Bankia es va iniciar en 2013 i, des de llavors, tracta de reconéixer l’esforç dels empleats en l’assoliment d’objectius de negoci a través del suport de projectes socials pròxims, proposats pels propis empleats, amb l’objectiu que l’acció social del banc es desenvolupe en les localitats on està present. Aquest és el cas de l’oficina d’Empreses de Pintor Sorolla. Els seus empleats van triar, de forma conjunta, donar suport a el projecte de Sant Joan de Déu Serveis Socials València i van obtindre l’esmentada dotació econòmica de 9.400 € gràcies al compliment dels seus objectius de negoci.