La pandèmia ha suposat tant una adaptació de la intervenció i atenció de les persones que es troben en els programes d’acompanyament de l’entitat, com en el dia a dia dels qui viuen en l’alberg i la xarxa d’habitatges d’inclusió. Les mesures de prevenció han sigut des del principi rigoroses, sempre adaptades als criteris definits pel govern d’Espanya i Ministeri de Sanitat des que l’estat d’alarma fóra declarat el passat 14 de març.

Les persones en situació de sense llar són un dels col·lectius de la població més vulnerable, i és per això que el seu treball no ha cessat durant aquesta crisi. Les persones usuàries, de la mateixa forma, han decidit quedar-se en l’alberg i en els habitatges, donant mostra de solidaritat ciutadana i responsabilitat.

 

La convivència en l’alberg, amb 50 places, era el desafiament que es presentava més complex per a garantir la salut de les persones albergades i continuar oferint els serveis essencials amb la major qualitat. Els espais s’han adaptat a les mesures preventives: des de l’adequació dels espais comuns a les distàncies de seguretat, fins a una nova distribució del menjador, on s’han establit dos torns de menjars per a garantir una distància i aforament correcte. S’han adoptat totes les mesures de neteja i higièniques requerides per al control epidemiològic, amb un suport educatiu a les persones usuàries amb tallers dedicats a higiene, neteja de mans i ús de màscares. Una mesura d’excepció adoptada ha sigut l’obertura de les habitacions de l’alberg durant tot el dia, per al seu lliure ús i accés.

La resposta per part de les persones ateses ha sigut excepcional, fomentant un ambient d’unió i superació amb un compromís per a aconseguir el bé comú. L’equip de professionals ha elaborat una cura programa d’activitats per a oferir alternatives d’oci i temps lliure. D’aquesta manera, el confinament es fa més suportable, i de manera transversal es treballa l’impacte emocional que l’alarma social pot tindre en aquestes persones, que ja vénen amb molta càrrega en la seua història de vida prèvia -moltes d’elles amb patologies associades a salut mental i/o addiccions, que pot fer més complexa la gestió de la tensió que suposa aquesta situació d’excepció. Des de jocs de taula, fins a passatemps, una bona lectura o el visionat d’una pel·lícula d’interés són algunes de les activitats que fan que l’aïllament siga més lleuger.

Gràcies a l’acompanyament i supervisió de les persones professionals, que no han deixat d’atendre presencialment i en alguns casos telemàticament, ha fet que el nombre d’eixides dels recursos siguen els mínims. El suport d’una infermera, contractada per a acompanyar a totes les persones usuàries i personal de l’entitat durant la crisi, ha aportat molta tranquil·litat amb una supervisió especialitzada, sobretot d’aquelles persones amb majors riscos per les seues patologies de salut prèvies.

Un dels èxits de la gestió de l’emergència ha sigut l’acompanyament més personal, des d’una perspectiva pròxima a l’Espiritualitat, un dels valors motor de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Trobar espais per a l’acceptació de la realitat i interiorització de tot el que està esdevenint és clau per a la gestió emocional i trànsit del xoc davant una situació d’emergència. S’han adequat llocs per a la reflexió i per a la pràctica de culte, amb especial atenció a les dates de Ramadà coincidents amb el confinament. Tot això ha estret llaços d’unió, des del respecte i aportant una mirada d’esperança cap al futur.

Les històries de superació, resiliència i adaptació a la nova realitat han sigut moltes al llarg dels més de 65 dies que dura aquesta situació. S’ha fet front a l’avorriment i apatia amb la millor de les actituds, ja que la gran majoria de les persones albergades es consideren afortunades per poder comptar a un recurs que és la seua llar, un lloc de protecció i cura. El confinament ha suposat una aturada en els plans de vida de moltes de les persones. Per a un col·lectiu que sempre viu en la incertesa, no ha fet més que incrementar la seua inseguretat. No obstant això, històries d’èxit ocorren, com la d’un jove que està dins dels programes d’atenció que es desenvolupen, que va trobar treball enmig d’aquesta crisi sanitària.

El treball realitzat ha sigut un èxit, ja que, en data de hui no hi ha casos positius per *COVID 19 entre les persones que es troben en els nostres recursos residencials. És per això que se segueix amb totes les mesures de prevenció i control de manera estricta per a continuar garantint la salut i benestar de les persones ateses, Germans, treballadors i treballadores. L’entrada en Fase 1 des del dilluns 18 de maig, suposa una major flexibilitat de mobilitat. No obstant això, des de Sant Joan de *Déu es continuarà amb els registres d’eixides per al control dels contactes minimitzant el risc de contagi i garantint totes les mesures preventives.