El model d’atenció integral a persones en situació de sense llar de Sant Joan de Déu València registra un elevat grau d’èxit en el procés d’inserció. Les dades del primer semestre del 2021 mostren que el 86% de les persones ateses van sortir del programa amb una llar o amb una situació residencial resolta. Concretament, durant la primera meitat de l’any, van ser ateses un total de 126 persones de les que 59 van eixir dels programes d’inserció per continuar amb les seues vides fora del centre.

Al mateix temps, el 73% d’estes persones ix d’el programa amb una situació econòmica positiva. És a dir, amb algun tipus d’ingrés, bé siga per la consecució d’un treball o a través de prestacions públiques com l’Ingrés Mínim Vital o la Renda Valenciana d’Inclusió. Esta dada contrasta amb els nivells registrats a la seua entrada, ja que únicament un 10% de les persones ateses tenia algun ingrés a l’inici de la seua participació en els programes de Sant Joan de Déu València.

Pel que fa a el nivell d’ocupació dels diferents recursos, les dades mostren un increment fins a arribar a el 97% en el cas de Housing First, el 94% a l’alberg i el 87% en les vivendes d’inserció. La informació del primer semestre es completa amb les dades relatives als serveis d’Ocupació i Salut que van atendre respectivament a 74 i 47 persones entre gener i juny d’este any.

Eficàcia de el model d’intervenció integral

En paraules de la directora de Sant Joan de Déu València, Isabel Tortajada, “les estadístiques del primer semestre del 2021 confirmen l’eficàcia de l’estratègia aplicada per Sant Joan de Déu, un model basat en l’atenció integral i l’enfocament de drets des del compromís de l’hospitalitat com a valor essencial. Durant els sis primers mesos de l’any, el 86% de les persones van eixir del centre amb una solució habitacional una vegada finalitzat el procés d’intervenció social “.

“Igualment, les xifres mostren uns bons resultats pel que fa a la situació econòmica, ja que el 73% va finalitzar la seua estada a Sant Joan de Déu amb algun tipus d’ingrés. Esta dada pren encara més rellevància si tenim en compte que únicament el 33% d’estes persones disposava d’algun ingrés econòmic estable a l’hora d’incorporar-se als programes d’inserció que desenvolupem”, destaca Tortajada.

El model d’intervenció de Sant Joan de Déu València té un enfocament humanista, integral i individualitzat. L’equip de professionals de l’entitat s’encarrega de dissenyar un itinerari personalitzat amb l’objectiu de facilitar la seua inserció sociolaboral. El programa contempla aspectes com l’atenció a salut física i psicològica de les persones, la formació, l’orientació laboral o el suport a l’hora de sol·licitar prestacions públiques com la Renda Valenciana d’Inclusió o l’Ingrés Mínim Vital.    

Generació d’oportunitats laborals

El procés d’inserció sociolaboral és possible gràcies a el suport d’administracions públiques com la Generalitat Valenciana, la Unió Europea o l’Ajuntament de València. No obstant això, Tortajada també posa el focus en el mercat laboral: “les empreses són generadores d’ocupació i benestar, per això són un actor clau a l’hora d’oferir oportunitats laborals a persones que han patit situacions de sense llarisme. A més d’aportar estabilitat econòmica, l’ocupació és un pilar bàsic en el procés d’inclusió”.

Sant Joan de Déu disposa d’un departament encarregat de la connexió entre les persones en procés d’inserció sociolaboral i el món laboral. És l’àrea de Formació i Ocupació, aquelles empreses amb ofertes de treball poden posar-se en contacte a través del correu: socialvalencia.info@sjd.es.