El Taller Bàsic d’Administració de l’Economia Domèstica es va celebrar els passats 5 i 6 de juny de 2018. Impartit per Pepe Utilla, voluntari de La Caixa, el taller tenia com a objectiu potenciar l’autonomia de les persones en procés d’inclusió social mitjançant una millor gestió econòmica dels propis recursos. Els assistents, tots ells usuaris de la Xarxa d’Habitatges de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, van aprendre tècniques bàsiques de control de la despesa personal.

La Xarxa d’habitatges consta de 9 habitatges d’inclusió social, amb un total de 39 places.
Des de Sant Joan de Déu Serveis Socials València volem agrair al grup de Voluntaris de La Caixa el seu entusiasme i col·laboració desinteressats en l’organització del taller, i en la millora de les condicions vitals dels nostres usuaris.