El 69é Capítol General de l’Ordre tria a més a Joaquim Erra com a Primer Conseller.

El Germà Jesús Etayo Arrondo, vinculat a la Província d’Aragó-Sant Rafael, ha revalidat fins a 2025 el seu càrrec de Superior General de l’Ordre Hospitalària, que celebra en aquests dies el seu 69é Capítol General a Roma. En la mateixa elecció, el Germà Joaquim Erra, de la mateixa Província, va ser designat Primer Conseller de l’Ordre per als pròxims 6 anys.

Perfil del Germà Jesús Etayo

Jesús Etayo ha desenvolupat l’Hospitalitat en diferents centres de Formació (Escola Apostòlica, Responsable del Prepostulantat, Mestre de Novicis i d’Escolàstics) i en l’activitat pastoral amb persones afectades neurológicament, disminuïts psíquics i persones majors a Madrid; realitats de marginació en l’Alberg de Barcelona i amb immigrants en Sant Vicenç del Horts (Barcelona); salut mental a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i en un dels centres penitenciaris de Barcelona. Al servei d’Animació i Govern va exercir com a Conseller Provincial, Responsable de les Àrees de Pastoral Social i de la Salut, Bioètica, Voluntariat, Formació, i Estil de Vida, en diferents períodes, i Superior Provincial de 1995 a 2001. Ha participat en diversos Capítols Generals i el 16 d’octubre de 2006, en el transcurs del 67é Capítol General, va ser elegit 2oé Conseller General, assignant-li les àrees de Bioètica i de Formació de Germans. Geogràficament va tindre encomanada l’animació de les Províncies d’Espanya, Portugal i França fins al 2012 que va ser triat Superior General.

Perfil del Germà Joaquim Erra

Joaquim Erra és diplomat en Infermeria, Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut i Màster en Bioètica. Ha cursat a més estudis de formació teològico-catequètica i en direcció hospitalària. És el president del Patronat de la Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca i col·labora en diverses fundacions pròpies o vinculades a l’Ordre Hospitalària. En 2009 s’incorpora, en representació de l’Ordre, a la Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i actualment presideix el Consell de Bones Pràctiques. En el servei d’Animació i Govern ha exercit ha exercit com a Superior Provincial en dues ocasions (2001 i 2004) i ha sigut Conseller Provincial durant 9 anys. Des de 2014 és membre de la Junta de Govern Provincial i superior de la comunitat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Desafiaments per al pròxim sexenni

A més del procés electoral, el Capítol té com a objectiu analitzar i debatre la realitat de l’Ordre Hospitalària i les seues inquietuds de cara al futur manifestades en els documents i reflexions de l’Església i de l’Ordre. El tema central és “Construir el futur de l’Hospitalitat”, i sota aqueix objectiu s’està intentant aprofundir, aclarir i buscar nous horitzons per a la tasca que desenvolupa l’Ordre i que fan referència a la identitat de la Família Hospitalària, a les estructures de l’Ordre, a les missions i a la sostenilibitat econòmica. S’ha realitzat una avaluació de l’últim sexenni, destacant aquells reptes que es van plantejar en el Capítol General de 2012 i s’han dut a terme en tots els àmbits i per regions (Àsia Pacífic, Àfrica, Europa i Amèrica).