Dimecres passat 12 de juny, les entitats que treballem en coordinació amb l’Ajuntament de València -Associació Natania, Casa Caridad i Sant Joan de Déu València- organitzem una jornada sobre el sensellarisme a la nostra ciutat. Durant la jornada es van plantejar les principals problemàtiques que afecten les persones sense llar, entre les quals destaquen l’habitatge, l’ocupació, i la salut.

Tamara Gámez Ramos, Treballadora Social i primera ponent, va emmarcar aquesta jornada convidant als i les tècnics que treballem amb persones sense llar a incorporar l’enfocament de gènere en l’anàlisi del món de l’exclusió social i el sensellarisme.

Chelo Ceba Pastor, Tècnica de València Inserta, i Carlos Gómez Silán, persona afectada per la precarietat laboral i l’exclusió residencial, ens van parlar dels reptes i dificultats que troba una persona sense llar quan està buscant ocupació.

Guillem Fernández Evangelista, autor de “És possible acabar amb el sensellarisme?”, obra premiada en l’IV Concurs FOESSA d’Investigació Social, ens va presentar el paper de l’habitatge social en les estratègies per a l’eradicació del sensellarisme a Alemanya, Espanya, Finlàndia i Regne Unit .

Francisca Herrero Cuesta, treballadora Social de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, ens va explicar els secrets sociosanitaris que dia a dia es troben en l’atenció a persones sense llar i en situació d’exclusió social; i, com a contrapunt, vam poder comptar amb l’experiència de Mª Jesús González Jiménez, psiquiatra de l’ESMES (Equip de Salut Mental per a persones sense Llar de Sant Joan de Déu Barcelona), que ens va explicar la seua experiència com a coordinadora de l’equip de salut mental per a persones que viuen al carrer a Barcelona.