La Diputació de València ha concedit 14.144 euros a el programa d’atenció integral a persones immigrants en situació de sensellarisme de Sant Joan de Déu. Esta subvenció afavorirà l’acollida i cobertura de les necessitats de les persones migrants durant 2021. El projecte també comprén aspectes com l’assessorament social, suport en processos de tramitació administrativa i acompanyaments mèdics.

L’atenció a persones migrants en Sant Joan de Déu gira al voltant del disseny de Plans d’Atenció Individualitzats (PAI). Uns programes dissenyats de manera personalitzada per l’equip de treballadors socials amb la finalitat de facilitar la inserció sociolaboral de les persones en situació de sense llar.

La metodologia de el programa s’emmarca en els principis de la Carta d’Identitat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Es tracta d’un model basat en l’hospitalitat, el respecte per la vida humana, la promoció de la salut, l’eficàcia i la bona gestió. Tot això encaminat per a proporcionar una atenció integral que comprèn els vessants psicològica, social, sanitària i antropològica.