El passat 13 de juny més de 5.700 persones van participar en la Magic Line, una caminada solidària que ha sigut més necessària que mai a causa de les noves realitats socials sorgides arran de la pandèmia. Esta edició s’ha centrat en ajudes COVID-19 a projectes de Sant Joan de Déu en àmbits com a cooperació internacional, dependència i tuteles, exclusió social, infància i joventut, investigació, salut mental i sensellarisme.

En el cas de Sant Joan de Déu València, la iniciativa finançada és el programa de suport a les famílies i infància. Concretament, rebrà 4.457 euros obtinguts gràcies a la participació de la societat valenciana en la Magic Line 2021. Una edició que ha arribat més enllà de València, perquè hi ha hagut grups que han caminat per Bunyol, Chelva, Peníscola, La Vallesa a Paterna, Almedíjar o Sot de Ferrer.

Suport a famílies a València

El programa de suport a famílies i infància de Sant Joan de Déu València presta ajuda a famílies en risc d’exclusió social. La iniciativa s’articula a través del lliurament d’unes ajudes destinades principalment a la compra d’aliments, l’abonament del menjador escolar, material escolar i serveis de reforç educatiu o psicopedagògic.

Els 4.457 euros destinats al programa de València se sumen als 152.616 € dedicats al finançament de 28 projectes socials i sanitaris en tota Espanya, la qual cosa es traduirà en l’atenció de més de 12.000 persones.

Gràcies pel vostre suport!

Més informació sobre el programa de suport a famílies i infància de València.

Més informació sobre els programes finançat a Espanya.