La convocatòria de Bones Pràctiques en el Servei Valencià de Salut ha rebut enguany 97 propostes, de les quals han estat seleccionats 37 projectes i actuacions grupals i comunitàries per a la promoció de la salut, la prevenció i l’atenció de la cronicitat en diferents etapes del cicle vital.


 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va entregar un diploma a cadascuna de les 37 iniciatives que, sobre la base de l’experiència i al coneixement científic, han demostrat ser efectives, poden ser transferibles i aporten innovació i millora contínua al sistema valencià de salut i a més responen als objectius recollits en el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

Per a la convocatòria 2018 es va tindre en compte la segona línia estratègica del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s’han valorat actuacions grupals i comunitàries destinades, fonamentalment, a la prevenció i l’atenció de la cronicitat en les diferents etapes del cicle vital.

“Habitatge Sant Joan de Déu: Una llar en temps d’espera” va ser el projecte presentat des del departament de treball social de l’hospital La Fe en col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València, que posa un habitatge de 8 places a la disposició de familiars i pacients amb baixos recursos econòmics en situació de pre i post trasplantament pulmonar a l’Hospital Universitari i Politècnic de la Fe.

L’habitatge està en funcionament des de Juny de 2018 i ha prestat servei a més de 20 famílies. Amb aquesta, són un total de 14 habitatges que l’entitat posa al servei de persones en situació de sense llar o vulnerabilitat social.