El passat 4 de juny, Sant Joan de Déu Serveis Socials València va obrir les portes del seu nou habitatge dedicat a l’atenció de familiars i pacients de pre i post trasplantament pulmonar. En la nostra línia d’afavorir l’accés als drets humans bàsics de les persones en situació desigualtat social, el dret a la salut és un dels eixos prioritaris que atén l’entitat, atès que les situacions d’exclusió i vulnerabilitat comporten dificultats per a l’accés a la salut i la cura de la mateixa.

En 2017 es va establir un procés d’anàlisi de la realitat i treball de reflexió conjunt amb el Departament de Treball Social de l’hospital la Fe, amb la pretensió d’identificar necessitats socio-sanitàries a les quals la nostra entitat poguera donar resposta. El Departament de Treball Social (DTS) de l’hospital va concloure que una de les necessitats detectades és la cobertura habitacional de les i els pacients de trasplantaments de pulmó i dels seus familiars acompanyants, en els casos concrets de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica provinents de fora de la ciutat. Cal tenir en compte que l’hospital la Fe rep derivacions per a trasplantaments de pulmó de tot el país donada la seua gran especialització en aquest tema.

Equipo de Trabajo Social de La Fe y Comité de Dirección de SJDV

El tractament postoperatori en aquest tipus d’intervencions es realitza amb alta hospitalària, però no mèdica, i precisa d’assistència diària a l’hospital durant un període de temps que sol oscil·lar entre els 2 o 3 mesos. Aquesta realitat és difícil de sostenir per a moltes famílies, i minvant en gran manera la seua capacitat financera, arribant en alguns casos a situacions de risc extrem com ara  l’abandonament dels tractaments o el no accés als mateixos per no poder afrontar econòmicament la circumstància de convalescència. Aquest habitatge de 8 places per a familiars i pacients, situada a escassos metres de l’hospital La Fe, és possible gràcies al suport dels socis i les sòcies de l’entitat, i també a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València, que ha premiat aquest nou projecte a través de la seua convocatòria d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària, dirigides al desenvolupament i promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Lliurament del premi del Col·legi de Metges

Amb aquest habitatge, Sant Joan de Déu *Serveis Socials València amplia la seua àrea d’intervenció en la Salut, i fa un pas solidari en aquesta línia de treball que és tan essencial també per a l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu.