En una societat cada vegada més desigual, la figura del voluntari social emergeix com a contrapés a l’oblit al qual algunes institucions i, especialment, les administracions públiques sotmeten a les persones més desfavorides. L’atenció proporcionada per les Organitzacions No Governamentals (ONG), generalment per damunt de la seua teòrica capacitat d’acció, no seria moltes vegades possible si no comptaren amb el suport de persones que, de manera altruista, decideixen dedicar part del seu temps i esforç a les persones que en un període més o menys llarg de la seua vida estan tenint dificultats.

La Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) i la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social en l’Estat Espanyol (EAPN-ES) han presentat hui el seu estudi ‘Tercer Sector d’Acció Social, Mobilització Social i Voluntariat: Transformant Junts?’, que té com a objectiu analitzar la percepció que tenen les persones que participen en ONG i en moviments socials respecte a aquestes organitzacions i corrents. En aquest estudi, en el qual s’han realitzat i analitzat més de 800 enquestes, s’observen dades interessants. El més rellevant, al nostre judici, té a veure amb la motivació de les persones a fer tasques de voluntariat social, que no és una altra que el seu afany de servir a la societat.

Sant Joan de Déu Serveis Socials València (SJDV) és membre tant de PVE (a través de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu) com de EAPN-ES (a través de EAPN-Comunitat Valenciana); com a part de la tasca de suport a les persones sense llar, SJDV compta amb el valuós suport dels seus voluntaris i voluntàries. Desenvolupar voluntariat a Sant Joan de Déu Serveis Socials València no respon només a un espai físic determinat per una activitat concreta, sinó a un espai emocional en el qual s’estableix una relació amb persones a les quals regalar el teu temps sense presses, amb calma. Això significa que l’objectiu central del voluntariat és ser més que fer, i estar i acompanyar en lloc de córrer tractant de complir amb la tasca encomanada.

El programa de voluntariat tracta d’ajustar les necessitats de la nostra organització amb les necessitats i el perfil individual de les persones voluntàries, a les quals s’inclou en els programes en els quals puguen desenvolupar les seues capacitats, aportant el millor de si.

Coneix els programes d’acció social de SJDV als quals pots implicar-te com a voluntari o voluntària..