El Taller d’Art Ocupacional és un projecte de col·laboració entre Sant Joan de Déu Serveis Socials València i la Universitat Politècnica de València (UPV). A través del mateix s’han desenvolupat, amb la participació d’alumnes del segon curs del Grau en Belles arts de la UPV, una sèrie de tallers encaminats a utilitzar l’art com a mitjà per a millorar les habilitats dels usuaris de l’Alberg de Sant Joan de Déu Serveis Socials València.

A través d’aquests tallers es pretén, entre altres coses:

  • Desenvolupar l’empatia i la cohesió social mitjançant el treball en grup.
  • Potenciar la integració en un determinat entorn social.
  • Fomentar l’expressió a través de l’art. Treballar la iniciativa personal.
  • Crear un espai d’acolliment i escolta.
  • Aproximar-se a l’art com un oci constructiu.
  • Potenciar la capacitat de concentració.

Els tallers es van organitzar en vuit sessions amb grups semi-tancats d’entre 1hora i 3o minuts i 2 hores de duració. En cadascuna d’elles es desenvolupaven una o més activitats amb objectius específics. Per exemple, en l’activitat “Dibuix de contorn cec”, els participants dibuixen retrats sense alçar el llapis del paper, compartint el resultat amb els altres i triant cadascun d’ells el retrat que millor li representava; d’aqueixa forma, es fomentava l’aproximació als altres d’una manera diferent, al mateix temps que es reduïa la barrera professor-alumne. L’activitat anomenada “Animals esculpits”, fomenta la concentració i l’autoconeixement mitjançant el modelatge de diferents animals emprant materials com el paper de periòdic, farina, aigua i sal. Per a fomentar l’autoconeixement, mitjançant la “Creació de personatge” es convida als participants a inventar un personatge imaginari, que freqüentment és un alter ego, i es creen històries amb cada personatge; aqueixes històries s’entrellacen posteriorment i es finalitzen com els participants imaginen.

Un total de 12 activitats van ser desenvolupades amb un alt nivell de participació i satisfacció per part dels usuaris de Sant Joan de Déu Serveis Socials València. Volem agrair als alumnes de segon curs del Grau en Belles arts de la UPV la seua participació activa en els tallers, que recordarem com una experiència tremendament enriquidora.