Tècnics del Fons Social Europeu, visiten el programa d’inserció sociolaboral de Sant Joan de Déu Serveis Socials València.

El dilluns 23 d’abril, vam rebre la visita de tècnics de la Comissió Europea, Ministeri d’Ocupació, Direcció General de Finançament i Fons Europeus i la Direcció general d’Inclusió Social, encarregats del seguiment de les accions en matèria d’ocupació que es desenvolupen gràcies al fons Social Europeu.

Des de Sant Jon de Déu Serveis Socials València, a través de l’Àrea Laboral, portem a terme un projecte d’inserció sociolaboral dirigit per a persones en situació o risc d’exclusió social, amb l’objectiu de promoure la inclusió social a través de l’accés al mercat laboral.

La perspectiva de l’acompanyament que s’ofereix és integral, perquè entenem que recerca de feina comporta diferents aspectes de la persona com ho és la salut, la cobertura de necessitats bàsiques, les relacions socials, coneixement de les noves formes d’accés a l’ocupació. En aquest sentit a través del treball en xarxa amb altres entitats públiques o privades s’ofereixen beques de formació, ajudes per a transport, gestions per donar suport al pagament de subministraments de llum, aigua …

Totes aquestes accions es contemplen en l’Itinerari Individualitzat d’Inserció Sociolaboral que s’adapta a les necessitats específiques de cada persona, per tal de generar un pont entre les situacions de vulnerabilitat social i un projecte de vida estable i autònoma.

Durant el 2017 es van atendre a 51 persones en el programa. D’aquestes persones, les dades desagregades:

Atesos

 

Els resultats laborals del 2017:

Resultats laborals

L’itinerari d’ocupació, forma part del Projecte d’Atenció Integral per a persones sense llar de l’entitat, que compta amb un alberg de 50 places, una xarxa de 11 habitatges, un programa terapèutic de deshabituació d’alcohol i ludopatia i accions dirigides a sensibilitzar la societat i fomentar la participació de les persones ateses.