Mónica Oltra visita Sant Joan de Déu Serveis Socials València

Inicio>>Actualitat>>Mónica Oltra visita Sant Joan de Déu Serveis Socials València

Mónica Oltra visita Sant Joan de Déu Serveis Socials València

Oltra ha advocat per donar respostes a la vulnerabilitat des d’una perspectiva inclusiva i integral a les necessitats de les persones. En aqueix sentit, ha posat l’exemple de la xarxa d’atenció a persones sense llar de Sant Joan de *Déu, sustentada en pilars com l’alberg, el centre ocupacional, el programa de deshabituació i d’ocupació, i els habitatges. Tots ells donen cobertura de les necessitats de les persones vulnerables quant a acolliment, neteja personal, alimentació, atenció i suport sociosanitari, a més d’intervenció psicosocial i inclusió.


La Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha visitat les instal·lacions de Sant Joan de Déu Serveis Socials València per a conéixer de primera mà els programes d’inserció sociolaboral desenvolupats per l’entitat -amb l’impuls de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a través de fons europeus- i dirigits a persones en situació de vulnerabilitat, així com els diferents projectes d’inclusió social que duu a terme l’entitat amb l’objectiu d’afavorir una resposta integral per a les persones que es troben en situació de sense llar.

En el transcurs de la visita, la Vicepresidenta ha destacat les diverses mesures i accions de govern encaminades a “reduir les desigualtats, a visibilitzar a les persones i col·lectius històricament discriminats, a combatre la pobresa i les causes que ho originen i a consolidar els drets socials”. Oltra ha advocat per donar respostes a la vulnerabilitat des d’una perspectiva inclusiva i integral a les necessitats de les persones. En aqueix sentit, ha posat l’exemple de la xarxa d’atenció a persones sense llar de Sant Joan de Déu, sustentada en pilars com l’alberg, el centre ocupacional, el programa de deshabituació i d’ocupació, i els habitatges. Tots ells donen cobertura de les necessitats de les persones vulnerables quant a acolliment, neteja personal, alimentació, atenció i suport sociosanitari, a més d’intervenció psicosocial i inclusió. Així mateix, ha subratllat la labor de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu pel seu treball amb els col·lectius més vulnerables.

Així, ha assenyalat que l’alberg de l’entitat, amb capacitat per a 50 persones, ofereix, amb caràcter temporal, allotjament, manutenció, formació i suport social, i constitueix un “instrument bàsic per a desenvolupar intervencions de normalització de la convivència, actuant com a suport en els processos d’inclusió social”. El seu objectiu -ha indicat- és “fomentar la inclusió social de persones sense llar a través de l’acolliment integral i l’atenció individualitzada amb serveis que garanteixen la cobertura de necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació, higiene, suport sociosanitari i atenció psicosocial, tallers ocupacionals i programes d’ús d’oci i temps lliure”.

Isabel Tortajada, directora de l’entitat, destaca la importància que les persones amb responsabilitats polítiques coneguen de primera mà tant a les organitzacions que col·laboren amb l’administració per a desenvolupar les polítiques socials com a les persones que en aquests moments es troben en una situació de dificultat i exclusió social. “Estem molt satisfets que la Senyora Mónica Oltra ens haja visitat; aquestes visites donen sentit al treball intens que desenvolupem per a millorar la vida de la ciutadania. És important acostar-se i conéixer de primera mà la situació de les persones que estan en l’àmbit de la pobresa i el sensellarisme. Aquestes experiències de compartir i d’intercanvi són fonamentals per a donar força i sentit a la creació i consolidació de polítiques estables que garantisquen els drets socials i humans de les persones que, en un moment de la seua vida, es troben en una situació d’exclusió social”.

Sant Joan de Déu Serveis Socials València cuida des de 1992 a les persones en situació de sense llar. Cada dia acompanya a més de 100 persones en el procés de recuperació de la seua autonomia, garantint la cobertura de les seues necessitats bàsiques a través d’un alberg i una xarxa d’habitatges, potenciant la inserció laboral, fomentant l’ocupació i l’oci i atenent la seua salut, així com potenciar les seues relacions socials i vinculació a la comunitat. La nostra acció social és possible gràcies al compromís de l’Administració Pública, empreses, socis i sòcies i altres agents socials que es comprometen en la construcció d’un món més just i solidari.

Por |2018-12-27T18:53:05+01:00diciembre 27th, 2018|Actualitat|Sin comentarios

Deja tu comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Mónica Oltra visita Sant Joan de Déu Serveis Socials València

Oltra ha abogado por dar respuestas a la vulnerabilidad desde una perspectiva inclusiva e integral a las necesidades de las personas. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de la red de atención a personas sin hogar de Sant Joan de Déu, sustentada en pilares como el albergue, el centro ocupacional, el programa de deshabituación y  de empleo, y las viviendas. Todos ellos dan cobertura de las necesidades de las personas vulnerables en cuanto a acogida, aseo personal, alimentación, atención y apoyo sociosanitario,  además de intervención psicosocial e inclusión.


La Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha visitado las instalaciones de Sant Joan de Déu Serveis Socials València para conocer de primera mano los programas de inserción sociolaboral desarrollados por la entidad -con el impulso de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través de fondos europeos- y dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, así como los diferentes proyectos de inclusión social que lleva a cabo la entidad con el objetivo de favorecer una respuesta integral para las personas que se encuentran en situación de sin hogar.

En el transcurso de la visita, la Vicepresidenta ha destacado las diversas medidas y acciones de gobierno encaminadas a “reducir las desigualdades, a visibilizar a las personas y colectivos históricamente discriminados, a combatir la pobreza y las causas que lo originan y a consolidar los derechos sociales”. Oltra ha abogado por dar respuestas a la vulnerabilidad desde una perspectiva inclusiva e integral a las necesidades de las personas. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de la red de atención a personas sin hogar de Sant Joan de Déu, sustentada en pilares como el albergue, el centro ocupacional, el programa de deshabituación y  de empleo, y las viviendas. Todos ellos dan cobertura de las necesidades de las personas vulnerables en cuanto a acogida, aseo personal, alimentación, atención y apoyo sociosanitario,  además de intervención psicosocial e inclusión. Asimismo, ha subrayado la labor de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu por su trabajo con los colectivos más vulnerables.

Así, ha señalado que el albergue de la entidad, con capacidad para 50 personas, ofrece, con carácter temporal, alojamiento, manutención, formación y soporte social, y constituye un “instrumento básico para desarrollar intervenciones de normalización de la convivencia, actuando como apoyo en los procesos de inclusión social”. Su objetivo -ha indicado- es “fomentar la inclusión social de personas sin hogar a través de la acogida integral y la atención individualizada con servicios que garantizan la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, alimentación, higiene, apoyo sociosanitario y atención psicosocial, talleres ocupacionales y programas de empleo de ocio y tiempo libre”.

Isabel Tortajada, directora de la entidad, destaca la importancia de que las personas con responsabilidades políticas  conozcan de primera mano tanto a las organizaciones que colaboran con la administración para desarrollar las políticas sociales como a las  personas que en estos momentos se encuentran en una situación de dificultad y exclusión social. “Estamos muy satisfechos de que Dña. Mónica Oltra nos haya visitado; estas visitas dan sentido al  trabajo intenso que desarrollamos para mejorar la vida de la ciudadanía. Es importante acercarse y conocer  de primera mano la situación  de las personas que están en el ámbito de la pobreza y el sinhogarismo. Estas experiencias de compartir y  de intercambio  son  fundamentales para dar fuerza y sentido a la creación y consolidación  de  políticas  estables que garanticen los derechos sociales y humanos de las personas  que,  en un  momento de su  vida, se encuentran en una  situación  de  exclusión social”.

Sant Joan de Déu Serveis Socials València cuida desde 1992  a las personas en situación de sin hogar. Cada día acompaña a más de 100 personas en el proceso de recuperación de su autonomía, garantizando la cobertura de sus necesidades básicas a través de un albergue y una red de viviendas, potenciando  la inserción laboral, fomentando la ocupación y el ocio y  atendiendo su salud,  así como potencia sus relaciones sociales y vinculación a la comunidad. Nuestra acción social es posible gracias al compromiso de la Administración Pública, empresas, socios y socias y otros agentes sociales que se comprometen en la construcción de un mundo más justo y solidario.

Por |2018-12-27T18:52:45+01:00diciembre 27th, 2018|Actualidad|Sin comentarios

Deja tu comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Ir a Arriba