Urgència Social

Oferim respostes per a atendre les situacions d’ urgència social que travessen persones en situació d’extrema vulnerabilitat. A través del Centre d’Urgència Social (CUS), s’ofereix una solució residencial temporal d’urgència per a evitar que les persones es troben sobtadament al carrer.

Es treballa en coordinació juntament amb el SAUS (Servei d’atenció a urgències socials i col·laboració en emergències) i el CAST (Centre d’Atenció a les persones Sense Sostre), donant resposta per a l’abordatge del sensellarisme des dels serveis socials públics municipals i l’entitat.

Un espai de seguretat i acolliment per a poder garantir el benestar de les persones, mentre es busca una solució més estable a la problemàtica individual de cada cas amb l’acompanyament professional adequat.