Investigació Social

Desenvolupem una investigació aplicada a la innovació social per a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sensellarisme que atenem.

Comptem amb un equip de professionals dins de l’àrea d’investigació social, dedicat a dissenyar i implementar estratègies d’avaluació que permeten identificar maneres de continuar millorant el nostre treball. A més s’ha creat un ecosistema d’investigació amb les principals entitats acadèmiques de la Comunitat Valenciana: Universitat de València, Universitat Politècnica de València i la Universitat Catòlica de València. Conjuntament s’han realitzat investigacions i s’han publicat en diferents revistes d’investigació especialitzades.

Les investigacions realitzades estan destinades a la millora de la intervenció de la pròpia entitat i en paral·lel generen coneixement sobre l’abordatge del sensellarisme podent ser de gran utilitat a professionals i altres entitats del sector.

Publicacions

“Assessing Impact in Europe: A Systematic Review of Evaluation Methodologies in Homeless Interventions ”.

Article publicat en MFPI. Any 2023.

Accessible a través del següent link.

“Longhome: Herramienta para el monitoreo y evaluación de los servicios de atención a personas sin hogar”.

Manual de difusió de la eina realizat amb la colaboración del Centre de Innovació Las Naves del Ajuntament de València. Any 2023.

Accessible a través del següent link.

El laberinto del sinhogarismo: Salud mental, consumos y otras realidades” y “Las estrategias locales de abordaje al sinhogarismo, un estudio comparado

Capítols 10 y 15 del llibre “Las realidades (in)visibilizadas de los sinhogarismos” de la editorial Tirant Humanidades. Any 2023.

Disponible per adquisició online pròximament.

Sinhogarismo y fuente de ingresos: estudio longitudinal sobre la influencia del apoyo formal y la renta del trabajo en la reducción del sinhogarismo

Article publicat en la revista OBETS de la Universitat d’Alacant. Any 2023. Accessible a través del següent link.

“La medición de impacto en servicios de atención a personas sin hogar: La herramienta LongHome”

Capítol 3.5 del llibro “Inclusión residencial: Lo importante no es contar personas, sino que las personas cuenten” Editorial Dykinson. Any 2022.

Disponible en el següent link.

Longhome: desarrollo de una herramienta para la medición de impacto de los servicios de atención a personas sin hogar

Article publicat en la revista Pedagogia i Treball Social de la Universitat de Girona. Any 2022.

Accessible a través del següent link.

Longitudinal Study of the Homeless Population in Valencia

Article publicat en la revista European Journal of Homelessness. Any 2022.

Accessible a través del següent link.

Salud mental y resiliencia en personas sin hogar

Capítul 4.13 del informe diagnòstic de les persones sense llar a València 2021 de l’Ajuntament de València.

Any 2021. Accesible a través del link