Antecedents, model d’atenció i equip

La presència a València de Sant Joan de Déu s’ha desenvolupat en dues etapes diferenciades: Des de 1887 fins a 1991, a l’Hospital situat a la Malva-rosa reconegut per l’atenció a infància hospitalitzada, i des de 1992, amb l’obertura de l’actual centre d’acolliment per a atendre persones en situació de sense llar, que ha complit ja el seu 30 aniversari.

En la intervenció social, adoptem un Model d’Acció Social (MAS) d’atenció integral i integrada i centrada en les persones.

Els objectius del mateix son:

  1. Vetlar per l’assistència integral garantint la satisfacció i seguretat de la persona atesa i la continuïtat de l’atenció mitjançant l’organització per processos.
  1. Centrar la planificació i l’organització de l’atenció en la persona, família i comunitat per a donar una resposta a les seues necessitats respectant els drets intrínsecs a la seua dignitat sobre la base de les seues preferències.
  1. Potenciar l’autonomia i corresponsabilitat dels professionals disminuint la jerarquització i afavorint la coordinació per línies d’atenció on es reconega l’aportació de cada disciplina.
  1. Potenciar el desenvolupament professional, el treball col·laboratiu, la innovació, la investigació i l’ètica en la intervenció.
  1. Incorporar sempre un enfocament d’autonomia de la persona atesa sobre el procés d’intervenció i potenciar la seua participació en la comunitat.

Aquest Model d’intervenció es posa en pràctica mitjançant els serveis, a la disposició de la persona atesa en els nostres recursos:

-Llar

A través dels diferents recursos d’acolliment residencial temporal que es tria segons siga el més adequat a les necessitats de les persones: habitatges d’inclusió o en el Centre d’acolliment. Es dona cobertura a les necessitats bàsiques d’allotjament, menjar, seguretat i higiene i acompanyament per al desenvolupament de capacitats bàsiques i instrumentals per a la vida diària. Actualment els recursos residencials estan concertats amb la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives formant part del sistema públic valencià de serveis socials.

-Accés a drets

Assessorament legal i administratiu per a l’accés a tota mena de drets i gestions administratives necessàries. Des de la tramitació més senzilla de documentació fins a la tramitació de prestacions socials, es fomenta així la participació ciutadana.

-Salut

Assegurem que les persones ateses tinguen accés als serveis públics de salut. Es realitza el suport complementari específic en processos de diagnòstic de patologies de salut física i mental, així com atenció al trauma sever. Es realitzen activitats de sensibilització en salut i promoció d’hàbits saludables i es posa a disposició un itinerari d’atenció per a persones en processos de deshabituació a l’alcohol i el joc patològic.

-Formació i Ocupació

Formació, orientació i inserció laboral a través d’itineraris personalitzats que inclouen formació professional i desenvolupament de capacitats per a l’ocupabilitat mitjançant activitats ocupacionals i *pre-laborals, accés a centres especials d’ocupació, empreses d’inserció o empresa ordinària.

-Vinculació comunitària.

Es dona suport a la vinculació comunitària a través de la participació en activitats d’oci i temps lliure, vinculades a la cultura i a la participació social.

L’aplicació del model d’intervenció compta amb altres eixos transversals com l’espiritualitat, l’autodeterminació, participació social, ètica, innovació i investigació social.

En SJD València treballa un equip professional multidisciplinari de més de 50 persones especialitzades en diferents àrees de l’àmbit social.

Un equip format per professionals d’intervenció social (treball social, educació social, integració social, psicologia i teràpia ocupacional); Treballadors/as transversals que fan les tasques de suport al centre (administració, informàtica, serveis generals, comunicació, captació i solidaritat). A més de la coordinació, de la gerència i el comité de direcció.