Atenció social

A través dels diferents programes d’Atenció Social, garantim que les persones en una situació vulnerable, tinguen cobertes les seues necessitats, així com l’accés als drets socials bàsics. Aquests programes, responen a un model d’atenció integral que afavoreix les diferents àrees vitals de les persones: Salut (física i mental), econòmica, laboral, oci i temps lliure, relacions socials i desenvolupament personal.