TRANSPARÈNCIA

A Sant Joan de Déu València, apostem per ser una entitat compromesa amb la transparència i eficàcia, per la qual cosa cada any publiquem el nostre informe de comptes sobre els ingressos que rebem i com es gestionen. L’entitat compleix amb les obligacions legals en matèria d’inscripció en registres i sotmet a auditories externes els seus comptes anuals.

Es realitzen auditories anuals, externes i internes. Disposem de les següents acreditacions i segells de qualitat corresponents al sistema de gestió de qualitat conforme amb la Norma ISO 9001:2015 per a les activitats del centre d’acolliment temporal, servei d’acolliment per a persones sense llar, gestió d’habitatges d’inclusió social i per al disseny i desenvolupament d’activitats en el Centre Ocupacional per a la integració de persones sense llar en l’àmbit personal, social i prelaboral.

                                  

L’impacte de les nostres accions l’aconseguim gràcies al suport i el finançament d’institucions públiques, organitzacions privades i de l’àmbit acadèmic, que contribueixen a la millora de les vides de les persones que atenem. Actualment els recursos residencials estan concertats amb la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives formant part del sistema públic valencià de serveis socials.