Sensellarisme

Abordem el  sensellarisme des d’una perspectiva àmplia, com a fenomen i problemàtica social multicausal i que requereix un acompanyament professional especialitzat. Oferim una atenció integral per a crear oportunitats per a les persones en situació de sense llar.

A través de recursos residencials, el centre d’acolliment i una xarxa d’habitatges d’inclusió, es desenvolupen diferents programes per a atendre les necessitats concretes de cada persona. La salut, l’accés a drets, la formació i ocupació, així com la vinculació comunitària són àrees importants per a fomentar que es puga tindre un projecte de vida autònom i estable.

El centre d’acolliment compta amb 50 places i els habitatges d’inclusió amb 50 places més, oferint allotjament temporal a aquelles persones que travessen per una situació d’extrema vulnerabilitat.

S’acompanya la part més espiritual a través del SAER, Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa, per a recolzar en la cerca de sentit de vida.

Desenvolupem itineraris especialitzats per a poder atendre les necessitats concretes i individuals de les persones depenent de les seues pròpies característiques. Tenint en compte per exemple, atenció especialitzada a dones o joves en situació de sensellarisme.