CENTRE OCUPACIONAL

Recuperar hàbits, horaris, treballar en equip, són aspectes clau que ens ajuden a afavorir la inclusió social de les persones sense llar.