CONEIXEMENT

Col·lectius en risc d’exclusió

Una visió global des de l’àmbit social de Sant Joan de Déu Serveis Socials València.

L’exclusió social és un fenomen complex i dinàmic, en el qual influeixen molts factors i que és necessari abordar de forma global. Les situacions de pobresa i exclusió tenen a veure amb problemes estructurals de la societat, i estan molt relacionades amb les desigualtats socials, la no redistribució de la riquesa i el no reconeixement de drets.