DESHABITUACIÓ ALCOHOL I JOC PATOLÒGIC

Resposta específica a una de les problemàtiques del sensellarisme.

Des de l’any 1995, a Sant Joan de Déu Serveis Socials València desenvolupem un programa terapèutic de deshabituació, dirigit a persones sense llar, amb addicció a l’alcohol i/o joc patològic, amb el qual preteníem ampliar la intervenció de forma més concreta en el món de les persones sense llar.

En l’actualitat el Programa terapèutic “Fent Camí” consta d’un total de 15 places, situades en una primera fase en l’Alberg de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, una segona fase amb 5 places en l’Habitatge educatiu Fent Camí, i una tercera fase de seguiment extern, bé en un habitatge de la Xarxa d’Habitatges de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, en un recurs social de la xarxa d’atenció a persones en situació de sense llar o en un habitatge extern de qualsevol recurs social.

Aquest programa és l’únic que ofereix cobertura a la problemàtica descrita anteriorment en la ciutat de València.

TESTIMONIS