SOLIDARITAT

La solidaritat és una actitud inherent a l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, una entitat religiosa sense ànim de lucre que des dels seus orígens acull, acompanya i es compromet amb les persones més desfavorides d’este món. És este compromís, sentint que tots pertanyem a la mateixa comunitat, el que ens mou per a construir un món més just i hospitalari.