TRANSPARÈNCIA

En Sant Joan de Déu Serveis Socials València apostem per ser una entitat compromesa amb la transparència i eficàcia, per la qual cosa cada any publiquem el nostre informe de comptes sobre els ingressos que rebem i com es gestionen. L’entitat complix amb les obligacions legals en matèria d’inscripció en registres i sotmet a auditories externes els seus comptes anuals.