ACOMBAE (Acompanyament i cerca activa d’ocupació) és el programa a través del com Sant Joan de Déu Serveis Socials-València desenvolupa itineraris integrats per a inserció soci-laboral de persones en situació de sense llar o exclusió social.

Aquest programa es desenvolupa en l’àrea de formació i ocupació de l’Entitat i està co-finançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Aquest és el segon any consecutiu en el qual l’Entitat treballa amb aquesta convocatòria. L’any 2017 es van atendre a un total de 51 persones (39 homes i 12 dones) en la qual es van aconseguir un 30% de contractacions.

Quin és el nostre objectiu?

Promoure la inclusió social de persones sense llar i/o en situació de risc d’exclusió social per mitjà de la inserció sociolaboral i la millora de l’ocupabilitat, a través d’itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral.

Com ho duem a terme?

Amb el disseny d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció basat en:

  1. Tutories individualitzades d’atenció social; informació, assessorament i orientació en matèria d’ocupació i habilitats socioprofesionals. Apoderament personal i desenvolupament d’autonomia per a una efectiva cerca d’ocupació.
  2. Accions grupals de formació i capacitació per al desenvolupament d’habilitats i competències per a la cerca d’ocupació.
  3. Oferta i seguiment de cursos de formació professional en coordinació amb entitats externes en sectors ajustats als perfils professionals de les persones participants.
  4. Oferta formativa i PNL en el Taller de bicicletes Tàndem per a l’adquisició de competències professionals i habilitats bàsiques per a l’ocupació.
  5. Activitats culturals i d’oci complementàries