Complint amb la Directiva Europea 2019/1937, el nou enllaç al Canal de Denúncies per a tota la Província, és el següent: https://canaldenuncia.sjd.es

El Canal de Denúncia és l’instrument a través del qual es comuniquen fets o irregularitats que puguen ser constitutives d’un fet il·lícit o que siguen contràries als valors, principis i normes de conducta de l’organització.